O nas»Historia
 

Historia

Spółka Rissmann Consulting (RC) powstała w lutym 1999 r. W pierwszym okresie naszej działalności koncentrowaliśmy się na wdrażaniu controllingu, sporządzaniu analiz ekonomiczno-finansowych i biznes planów, sukcesywnie zdobywając nowych klientów i umacniając swoją pozycję na rynku.

Wraz ze zmianami w gospodarce i rosnącymi potrzebami przedsiębiorstw, zmieniały się główne obszary naszego działania. Obecnie czołowe miejsce w portfelu naszych usług zajmują fuzje i przejęcia oraz kojarzenie partnerów gospodarczych. Od samego początku nie ograniczamy obszaru naszego działania, elastycznie reagując na potrzeby przedsiębiorców. Nasi klienci rekrutują się nie tylko z terenu całej Polski - realizujemy również projekty poza granicami kraju.

W 2005 roku nawiązaliśmy współpracę z zachodnioeuropejską firmą specjalizującą się w M&A. Przy realizacji naszych projektów współpracujemy z kancelariami prawnymi oraz biegłymi rewidentami i doradcami podatkowymi. Głównym celem naszych działań jest pomoc klientom w zdobyciu i utrzymaniu przewagi konkurencyjnej na rynku.

 
   zobacz biuletyn
2018-07-19
© by RISSMANN Consulting