Oferta»Controlling
 

Controlling

Oferujemy naszym klientom wdrożenie controllingu w przedsiębiorstwie:
planowanie sprzedaży, wyniku finansowego, przepływów finansowych,
  inwestycji, marż pokrycia - monitoring realizacji założeń planowych,
budżetowanie i kontrola kosztów, przygotowywanie sprawozdań z wykonania
  budżetów, analiza odchyleń,
analiza kosztów jednostkowych, szacowanie progów rentowności,
ocena sytuacji finansowej i majątkowej.

W ramach świadczonych usług przygotowujemy analizę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa i proponujemy zakres i rodzaje sporządzanych raportów, przygotowujemy pierwsze z nich, a następnie szkolimy pracowników i przygotowujemy ich do samodzielnego sporządzania analiz i raportów. Na liście firm, które skorzystały z usług RC w zakresie wdrażania controllingu znajduje się kilkadziesiąt podmiotów.    zobacz biuletyn
2018-07-19
© by RISSMANN Consulting