Oferta»Finansowanie zewnętrzne
 

Finansowanie zewnętrzne

We współczesnej gospodarce rozwój przedsiębiorstwa uzależniony jest od możliwości sfinansowania inwestycji. W większości przypadków firmy poszukują zewnętrznych źródeł sfinansowania swojego rozwoju. RC wychodzi naprzeciw takim potrzebom i oferuje swoim klientom:
przygotowanie wniosków kredytowych dla przedsiębiorstw ubiegających się
  o kredyty inwestycyjne,
opracowanie biznes planów operacyjnych i inwestycyjnych,
opracowanie studiów wykonalności,
kompleksowe opracowanie wniosków o wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw
  ubiegających się o dotacje z funduszy unijnych.

Wiele firm korzystających z naszej pomocy otrzymało dotacje zarówno w ramach funduszy przedakcesyjnych (Phare), jak i strukturalnych (SPO-WKP), są to m.in.: Tofama S.A, Panda Sp. z o.o., ATS Sp. z o.o., Torest Sp. z o.o.    zobacz biuletyn
2018-07-19
© by RISSMANN Consulting