Referencje
 

Referencje

Potwierdzeniem jakści usług Rissmann Consulting są referencje naszych klientów.Współpraca z Rissmann Consulting, która trwa od początku 2009 r., związana jest z naszymi staraniami odnośnie tworzenia grupy kapitałowej skupionej wokół Mirbud S.A. Usługi RC jako naszego doradcy w obszarze fuzji i przejęć polegały przede wszystkim na rekomendowaniu spółek będących potencjalnymi celami akwizycji, organizowaniu spotkań z ich przedstawicielami oraz przygotowaniu wyceny spółki znajdującej się w polu zainteresowań Mirbudu. RC postrzegamy jako doradcę rzetelnego, którego zaangażowanie i profesjonalizm przyczyniają się do podejmowania właściwych decyzji w obszarze M&A.  (2010-07-05)  zobacz dokument

Halina Mirgos
Prezes Zarządu Mirbud S.A.


W ciągu ostatnich kilku lat Rissmann Consulting świadczyła dla ABM Solid S.A. szeroki zakres usług doradczych związanych z projektami M&A, w tym m. in. wytypowanie potencjalnych podmiotów do przejęcia, przeprowadzenie badania due diligence wybranych spółek, uczestnictwo w negocjacjach czy przygotowanie zgłoszenia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Fachowość i kompetencje pracowników tej firmy pozwalają nam zarekomendować usługi Rissmann Consulting innym podmiotom planującym akwizycje. (2010-07-05)  zobacz dokument

Marek Pawlik
Prezes Zarządu ABM Solid S.A.


Z firmą Rissmann Consulting mamy przyjemność współpracować już ponad rok. Przez ten czas spółka dała się poznać jako solidny i godny zaufania partner w działaniach doradczych związanych z akwizycjami i przejęciami. Doceniamy zwłaszcza sprawność i szybkość działania oraz wysoki profesjonalizm Rissmann Consulting. (2010-07-05)  zobacz dokument

Marek Korytowski
Wiceprezes Zarządu Atrem S.A.

Łukasz Kalupa
Członek Zarządu Atrem S.A.


Budopol – Wrocław S.A. współpracuje z firmą Rissmann Consulting w związku z budową grupy kapitałowej. Przygotowane przez RC raporty z badań due diligence wybranych spółek cechuje wysoka jakość i trafność opinii, które pozwalają zarządowi na podjęcie właściwych decyzji inwestycyjnych. (2010-07-05)  zobacz dokument

Mirosław Motyka
Prezes Zarządu Budopol-Wrocław S.A.

Marzanna Adamska
Członek Zarządu Budopol-Wrocław S.A.


Przygotowanie merytoryczne, profesjonalizm oraz fachowość działań – wszystko to spowodowało, iż spółka TOFAMA S.A. skorzystała z usług doradczych świadczonych przez firmę Rissmann Consulting (RC). W konsekwencji prawidłowego sporządzenia przez RC wniosku o dofinansowanie, nasza firma otrzymała dotację w ramach SPO WKP, dzięki której mogliśmy zrealizować inwestycję polegającą na zakupie 4 nowoczesnych urządzeń, tj. przecinarki do cięcia plazmowego, 2 urządzeń filtrowentylacyjnych oraz wiertarko-frezarki sterowanej numerycznie. Firma RC wsparła nas również swoją fachową pomocą w całościowym rozliczeniu projektu, w związku z czym otrzymaliśmy pełną kwotę refundacji, określoną w umowie o dofinansowanie. (2008-05-08)  zobacz dokument

Wojciech Gołembiewski
Prezes Zarządu Tofama S.A.

Adam Rutkowski
Zastępca Prezesa Zarządu Tofama S.A.


ATS Sp. z o.o. dotychczas korzystała z pomocy RISSMANN Consulting Sp. z o.o. kilkakrotnie. RC z powodzeniem opracowała dla naszej firmy zarówno wnioski o dofinansowanie, jak również końcową dokumentację rozliczeniową w związku z realizacją następujących projektów: 1. „Wzrost konkurencyjności ATS Sp. z o.o. poprzez wdrożenie zaawansowanych technologii informatycznych” (Program SPO-WKP, Działanie 2.3.), 2. „Udział jako wystawca w MT „TUBE” Dusseldorf, Niemcy, 24-28 kwietnia 2006” (Program SPO-WKP, Poddziałanie 2.2.2.), 3. „Udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach Maszynowych MSV Brno 2007” (Program SPO-WKP, Poddziałanie 2.2.2.).
Pragniemy podkreślić, iż kompetencje, wiedza oraz zaangażowanie konsultantów RC pozwalają nam zarekomendować usługi tej firmy innym przedsiębiorcom.
 (2008-05-08)  zobacz dokument

Jacek Kowalczyk
Członek Zarządu ATS Sp. z o.o.


W lipcu 2006 r. nasza firma uzyskała dotację w ramach programu Phare 2003. Do realizacji objętego dotacją projektu doradczego „Ocena konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa”, wybraliśmy firmę Rissmann Consulting z Torunia.
Przy realizacji niniejszego projektu konsultanci RC wykazali się wiedzą i profesjonalizmem działania. Przygotowane przez Rissmann Consulting kompleksowe opracowanie zawierało analizę rynku, na którym działa Panda wraz z określeniem czynników konkurencyjności oraz strategię rozwoju naszej firmy obejmującą wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa (produkt, promocja, dystrybucja, ceny, koszty, finansowanie, organizacja i rozwój zasobów ludzkich) w perspektywie 5 lat (do roku 2011).
 (2006-11-21)  zobacz dokument

Lesław Bracio
Prezes Zarządu „Panda” Sp. z o. o.Z Rissmann Consulting współpracujemy od 1999 r. Już pierwsze zrealizowane przez RC projekty pozwoliły poznać profesjonalizm firmy. Korzystaliśmy z usług Rissmann Consulting przy wielu strategicznych dla naszej spółki przedsięwzięciach, m.in. w procesie pozyskiwania dla spółki Energostal S.A. inwestora branżowego w postaci ThyssenKrupp Services AG.

Wszystkie realizowane przez RC projekty cechuje wysoka jakość i staranność wykonania. Bardzo cenimy sobie wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie konsultantów Rissmann Consulting - dlatego od wielu lat korzystamy z usług RC. (2006-02-02)  zobacz dokument

Ryszard Bojarski
Prezes Zarządu ThyssenKrupp Energostal S.A.


Firma Rissmann Consulting przeprowadziła na nasze zlecenie due diligence spółki, przejęciem której byliśmy zainteresowani. Profesjonalizm przeprowadzonego badania oraz identyfikacja ryzyk rzutujących na wycenę badanej spółki, dostarczyły Zarządowi Relpol S.A. informacji niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji. Dodatkowo, sprawność i szybkość działania pozwalają na wysoką ocenę kompetencji zespołu oraz jakości usług świadczonych przez Rissmann Consulting. (2006-01-31)  zobacz dokument

Robert Tęcza
Wiceprezes Zarządu Relpol S.A.


Firma Rissmann Consulting zdobyła nasze zaufanie podczas realizacji projektu nabycia pakietu większościowego akcji Fabryki Aparatury Pomiarowej PAFAL S.A. Zachęceni profesjonalizmen przeprowadzonego due diligence oraz dobrą współpracą w trakcie prowadzenia negocjacji i formułowania umowy nabycia akcji, wybraliśmy firmę RC na doradcę przy kolejnych akwizycjach - KFAP Sp. z o. o. i Metrix S.A. Współpraca przy tych projektach ugruntowała naszą opinię o kompetencjach i wysokiej jakości świadczonych przez Rissmann Consulting usług. (2005-07-07)  zobacz dokument

Janusz Niedźwiecki
Prezes Zarządu APATOR S.A.


Na zlecenie naszej firmy, działającej w branży mediów i reklamy, Rissmann Consulting Sp. z o. o. opracowała „Ocenę pozycji konkurencyjnej. Zarys strategii rozwoju przedsiębiorstwa Trias Sp. z o. o.”, której częścią było opracowanie koncepcji organizacyjnej naszej Spółki.
Ważną częścią opracowania była strategia finansowa, zawierająca m.in. projekcję finansową na lata 2004 – 2006 oraz rekomendację dotyczące źródeł pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
Zaproponowane przez RC zalecenia, w szczególności odnośnie do sprzedaży i marketingu oraz działu technicznego przygotowania wizualizacji wydarzeń i pokazów, w tym: nowy podział ról, wyodrębnienie nowych stanowisk i dróg przepływu informacji, przyczyniły się do lepszej współpracy pomiędzy pracownikami, wyeliminowania błędów i sprawniejszego przygotowywania eventów oraz lepszych kontaktów z klientami.
Zakres przeprowadzonych analiz i opracowanych wniosków spełnił oczekiwania Zarządu Spółki. W czasie realizacji projektu pracownicy Rissmann Consulting wykazali się wysoką fachowością, w pełni odpowiadającą najlepszym standardom. Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić usługi Rissmann Consulting Sp. z o. o. (2005-03-15)  zobacz dokument

Zbigniew Klonowski
Prezes Zarządu Trias Sp. z o. o.


Firma Rissmann Consulting przyszła nam z pomocą w trakcie przeprowadzania procedury podwyższania kapitału zakładowego Spółki, kreśląc możliwe warianty przeprowadzenia kolejnej emisji akcji, która zakończyła się pełnym sukcesem. (2004-04-20)  zobacz dokument

Jacek Bogucki
Wiceprezes Zarządu Cemat Silicon S.A.


Firma doradcza Rissmann Consulting przyszła nam z pomocą w najgorętszym okresie ubiegania się o środki na sfinansowanie zakupu nowoczesnej linii technologicznej do produkcji tektury falistej. Opracowany przez Rissmann Consulting biznes-plan ułatwił nam sfinalizowanie umowy leasingowej, dzięki czemu zakończony został pomyślnie kolejny etap procesu inwestycyjnego w naszej firmie. (2001-11-20)  zobacz dokument

Stefan Medeński
Prezes Wytwórni Kartonów i Tektury Falistej POLPAK s.c. (obecnie Polpak-Karton Sp. z o. o. )


Z firmą Rissmann Consulting współpracowaliśmy ściśle przez cały rok 2000 i początek 2001 r. podczas prac nad wspólnym joint-venture ThyssenKrupp Materials ze spółką Energostal S.A., której p. Rissmann był doradcą. Dzięki jego wysokiemu profesjonalizmowi, stronom kontraktu udało się porozumieć co do wspólnego przedsięwzięcia. Ponadto przygotowane przez p. Rissmanna prognozy rozwoju sytuacji finansowej i wynikowej spółki Energostal spełniły całkowicie wymagania naszej Grupy.
W trakcie tej współpracy, firmę Rissmann Consulting poznaliśmy jako partnera, na którym można polegać.
 (2001-03-22)  zobacz dokument

Joachim Limberg
Prezes Zarządu Thyssen Schulte GmbH
Grupa ThyssenKrupp Materials


 do góry

 
   zobacz biuletyn
2018-09-21
© by RISSMANN Consulting