Aktualności»Bieżące
 

Aktualności. Bieżące

Nabycie akcji spółki ZEUS S.A. przez naszego klienta ELEKTROTIM S.A.

W wyniku zawarcia w dniach 18.07.2012 r. i 22.08.2012 r. stosownych umów, ELEKTROTIM S.A. nabył 1.563.722 akcji spółki ZEUS S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (90,45% udziału w kapitale zakładowym Spółki ZEUS S.A.). RISSMANN Consulting Sp. z o.o. uczestniczyła w tym projekcie przeprowadzając badanie due diligence.

ZEUS S.A. jest Spółką, której główny przedmiot działalności stanowi świadczenie usług budownictwa specjalistycznego w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych, energetycznych,
teletechnicznych. Transakcja ta umożliwi realizację strategii Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM, dając jednocześnie dodatkowe warunki rozwoju dla ZEUS S.A. w ramach Grupy Kapitałowej.
(2012-09-25)

 powrót

 


   zobacz biuletyn
2018-07-19
© by RISSMANN Consulting